Affidea International

Affidea International (www.affidea.com) je najveći panevropski lider u zdravstvu i operater zdravstvenih ustanova putem Javno 

 

Nakon uspostavljanja dijagnoze u Kliničkom centru Banja Luka (ili drugoj referentnoj ustanovi), pacijent se upućuje na konzilijum.

 

Konzilijum koji se sastoji od ljekara različitih specijalnosti u zavisnosti od lokalizacije karcinoma određuje jedan ili kombinaciju postojećih vidova tretmana (hirurški zahvat, hemioterapiju, radioterapiju). 

 

 

 

Da biste došli na liječenje u Centar za radioterapiju Banja Luka potrebno je prvo da nas kontaktirate telefonom ili e-mailom.

 

Osoblje Centra za radioterapiju Banja Luka sačinjavaju medicinski profesionalci posebno obučeni za rad u ovakvom tipu ustanove i pružanje usluga radioterapije.

Znanje - preduslov za uspjeh Affidea usavršavanjima kadra nastoji poboljšati kvalitet tretmana