Obavještenje o zaštiti privatnosti podataka na web lokaciji kompanije Affidea

Obavještenje o zaštiti privatnosti podataka na web lokaciji kompanije Affidea

Posljednji put ažurirano: 09.08.2018.

Affidea poštuje vaše pravo na privatnost. Ovo Obavještenje o privatnosti objašnjava ko smo mi, kako prikupljamo, dijelimo i koristimo lične informacije o vama i kako možete ostvariti prava na privatnost. Ovo Obavještenje o privatnosti se odnosi na lične informacije koje prikupljamo putem naše web lokacije na affidea.ba („Web lokacija”).

Kontaktirajte nas putem detalja za kontakt na dnu ovog Obavještenja o privatnosti ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi korištenja vaših podataka.

Brzi linkovi
Preporučujemo vam da u potpunosti pročitate ovo Obavještenje o privatnosti kako biste bili potpuno informisani. Međutim, ako želite pristupiti samo jednom dijelu ovog Obavještenja o privatnosti, onda možete kliknuti na važeći link u nastavku kako biste otišli na taj dio.

 

Čime se bavi Affidea?
IMC Banja Luka je dio Affidea grupe, najvećeg i najuspješnijeg panevropskog pružaoca zdravstvenih usluga koji se specijalizirao za dijagnostičke istrage, kliničke laboratorije i usluge liječenja karcinoma. Za više informacija o kompaniji Affidea pogledajte dio „O nama” na našoj web lokaciji.

Kontrolor vaših ličnih informacija je IMC Banja Luka.

Koje lične informacije prikuplja Affidea putem web lokacije i zašto?
Lične informacije koje možemo prikupljati o vama spadaju u sljedeće kategorije:

• Informacije koje dobrovoljno pružate

Na određenim dijelovima naše web lokacije, od vas se može tražiti da dobrovoljno pružate lične informacije; npr.

  • možemo vas pitati o vrsti zdravstvene usluge koju tražite od naše klinike te o vašim detaljima za kontakt (online rezervacija);
  • možemo tražiti vaše povratne informacije o našim uslugama (anketa o zadovoljstvu)
  • možemo vas pitati želite li se prijaviti na naše biltene;
  • od vas možemo tražiti da nam upite dostavljate putem kontakt obrasca;
  • od vas možemo tražiti da koristite odjeljak o karijeri u slučaju da se želite prijaviti na neku poziciju u kompaniji Affidea.

Razlog prikupljanja i obrade podataka će se navesti u trenutku prikupljanja podataka.

• Informacije koje prikupljamo automatski

Određene informacije možemo automatski prikupljati sa vašeg uređaja kada posjetite našu web lokaciju.

Informacije koje automatski prikupljamo naročito mogu uključiti informacije kao što su vaša IP adresa, vrsta uređaja, jedinstveni identifikacioni brojevi uređaja, vrsta pretraživača, šira geografska lokacija (npr. država ili grad) i druge tehničke informacije. Takođe možemo prikupljati informacije o tome kako vaš uređaj komunicira s našom web lokacijom, uključujući stranice kojima ste pristupili i linkove koje ste kliknuli.

Prikupljanjem ovih informacija možemo bolje razumjeti saobraćaj na našoj web lokaciji, odakle dolaze naši posjetioci i koji sadržaj ih najviše zanima. Ove informacije koristimo u svrhe naše interne analitike te da bismo poboljšali kvalitet i važnost naše web lokacije našim posjetiocima.

Neke od ovih informacija se prikupljaju putem kolačića i slične tehnologije za praćenje, kao što je dalje objašnjeno u našoj Izjavi o kolačićima.

Lične informacije koje prikupljamo od vas uopšteno koristimo samo u svrhe koje su opisane u ovom Obavještenju o privatnosti ili u svrhe koje vam pojasnimo u trenutku prikupljanja vaših ličnih informacija. Međutim, vaše lične informacije možemo koristiti i u druge svrhe koje nisu inkompatibilne sa svrhama koje smo vam objelodanili (kao što su svrhe arhiviranja radi javnog interesa, svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili statističke svrhe) ako i gdje to dozvoljavaju važeći zakoni za zaštitu podataka.

Napominjemo da se trenutno Obavještenje o privatnosti na web lokaciji ne odnosi na lične podatke koje prikupljamo – van ove web lokacije – kada pružamo zdravstvene usluge. U tom slučaju pogledajte važeće obavještenje o zaštiti podataka za pacijente. U drugim slučajevima prikupljanja ličnih podataka, određeno obavještenje o privatnosti pružamo kako bismo objasnili zašto i kako obrađujemo lične podatke.

S kim Affidea dijeli moje lične informacije?
Vaše lične informacije možemo otkrivati sljedećim kategorijama primaoca:

• našoj grupi kompanija ili trećoj strani kao pružaocima usluga i partnerima koji nam pružaju usluge obrade podataka (npr. podrška isporuke, pružanje funkcionalnosti ili pomoć pri poboljšanju sigurnosti na našoj web lokaciji) ili koji inače obrađuju lične informacije u opisane svrhe u ovom Obavještenju o privatnosti ili koji su vam saopšteni prilikom prikupljanja vaših ličnih informacija. Spisak naših trenutnih pružaoca usluga i partnera je dostupan ovdje;

• svim nadležnim tijelima za sprovođenje zakona, regulatornim, vladinim agencijama, sudovima ili ostalim trećim stranama kojima je, prema našem vjerovanju, potrebno dati informacije (i) kao dio važećeg zakona ili odredbe (ii) radi sprovođenja, uspostavljanja ili odbrane naših zakonskih prava ili (iii) radi zaštite naših vitalnih interesa ili interesa drugih osoba;

• potencijalnom kupcu (i njegovim agentima i savjetnicima) u vezi svake predložene kupovine, udruživanja ili akvizicije bilo kojeg dijela naše kompanije, ako obavijestimo kupca da može koristiti naše lične informacije samo u svrhe navedene u ovom Obavještenju o privatnosti;

• bilo kojoj drugoj osobi uz vaš pristanak za otkrivanje.

Pravna osnova za obradu ličnih informacija (samo posjetioci iz EEP-a)
Ako ste posjetilac iz Evropskog ekonomskog prostora, naše pravne osnove za prikupljanje i korištenje prethodno opisanih ličnih informacija će zavisiti od dotičnih ličnih informacija i određenog konteksta u kojem ih prikupljamo.

Međutim, vaše lične informacije obično prikupljamo samo ako smo dobili vaš pristanak, ako nam trebaju lične informacije radi izvršenja ugovora koji smo sklopili s vama ili gdje je obrada u našem legitimnom interesu i ne poništavaju ih vaši interesi za zaštitu podataka ili osnovna prava i slobode. U nekim slučajevima možemo imati i pravnu obavezu da od vas prikupljamo lične informacije ili su nam inače potrebne lične informacije radi zaštite vaših vitalnih interesa ili interesa druge osobe.

Ako od vas tražimo da nam pružite lične informacije kako bismo ispunili pravnu obavezu ili izvršili ugovor koji smo sklopili s vama, to ćemo pravovremeno naznačiti i savjetovati vas o tome je li pružanje ličnih informacija obavezno ili ne (kao i o mogućim posljedicama ukoliko nam ne pružite svoje lične informacije).

Slično tome, ako prikupljamo i koristimo vaše lične informacije oslanjajući se na naše legitimne interese (ili interese bilo koje treće strane), pravovremeno ćemo vam naznačiti koji su to legitimni interesi.

Kako Affidea čuva sigurnim moje lične informacije?
Koristimo odgovarajuće tehničke i organizacione mjere da zaštitimo lične informacije koje prikupljamo i obrađujemo o vama. Mjere koje koristimo su dizajnirane da pružaju nivo sigurnosti koji odgovara riziku od obrade vaših ličnih informacija.

Međunarodni prenos informacija
Vaše lične informacije mogu se prenositi i obrađivati u zemljama van zemlje u kojoj boravite. Ove zemlje mogu imati zakone o zaštiti podataka koji se razlikuju od zakona u vašoj zemlji (i u nekim slučajevima možda neće pružati dovoljnu zaštitu).

Serveri naše web lokacije su smješteni u Irskoj i Nizozemskoj, a kompanije iz naše grupe i treće strane kao pružaoci usluga i partneri djeluju širom svijeta. To znači da lične informacije koje prikupljamo možemo obrađivati u bilo kojoj od ovih zemalja.

Međutim, preduzeli smo odgovarajuće zaštitne mjere kako bi vaše lične informacije ostale zaštićene u skladu sa ovim Obavještenjem o privatnosti. Primijenili smo slične odgovarajuće zaštitne mjere kod trećih strana kao naših pružaoca usluga i kod partnera. Na zahtjev možemo pružiti više detalja.

Zadržavanje podataka
Lične informacije koje prikupljamo od vas zadržavamo ako za to imamo stalnu legitimnu poslovnu potrebu (npr. da vam pružimo uslugu koju ste tražili ili radi poštovanja važećih zakonskih, poreskih ili računovodstvenih zahtjeva).

Kada nemamo stalnu legitimnu poslovnu potrebu da obrađujemo vaše lične informacije, obrisaćemo ih ili anonimizirati ili, ako to nije moguće (npr. zbog toga što su vaše lične informacije arhivirane), onda ćemo na siguran način arhivirati vaše lične informacije i izolovati od daljnje obrade dok brisanje ne postane moguće.

Vaša prava na zaštitu podataka
Imate sljedeća prava na zaštitu podataka:

• Ako želite pristupiti, ispraviti, ažurirati ili zatražiti brisanje svojih ličnih podataka, to možete uraditi u bilo kojem trenutku.

• Pored toga, ako živite u Evropskoj uniji, možete se protiviti obradi svojih ličnih informacija, od nas zatražiti ograničavanje obrade svojih ličnih informacija ili zatražiti prenosivost svojih ličnih informacija.

• Imate pravo da u svakom trenutku isključite marketinške komunikacije koje vam šaljemo. Ovo pravo možete ostvariti tako što ćete kliknuti na link „odjavi” ili „isključi” u marketinškim e-porukama koje vam šaljemo. Da isključite druge oblike marketinga (kao što je poštanski marketing ili telemarketing), kontaktirajte nas putem detalja za kontakt ispod naslova „Kako nas možete kontaktirati”.

• Slično tome, ako smo uz vaš pristanak prikupljali i obrađivali vaše lične podatke, svoj pristanak možete povući u bilo kojem trenutku. Povlačenje pristanka neće uticati na zakonitost obrade prije povlačenja niti će uticati na obradu vaših ličnih informacija oslanjajući se na zakonske osnove koje ne uključuju pristanak.


Ova prava možete ostvariti tako što ćete nas kontaktirati koristeći detalje za kontakt ispod naslova „Kako nas možete kontaktirati”. Mi odgovaramo na sve zahtjeve koje primimo od pojedinaca koji žele da ostvare svoja prava na zaštitu podataka u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka.

Takođe imate pravo na žalbu organu za zaštitu podataka u vezi prikupljanja i korištenja vaših ličnih informacija s naše strane. Međutim, mi se naravno nadamo da ćete sva pitanja prvo nama uputiti. Za više informacija kontaktirajte Nadzorni organ – Agenciju za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine.

Ažuriranja ovog Obavještenja o privatnosti
S vremena na vrijeme možemo ažurirati ovo Obavještenje o privatnosti kao reagovanje na pravne, tehničke i poslovne događaje koji donose promjene. Kada ažuriramo naše Obavještenje o privatnosti, preduzećemo odgovarajuće mjere da vas obavijestimo, u skladu sa značajem promjena koje napravimo. Ako i gdje to nalažu važeći zakoni o zaštiti podataka, od vas ćemo tražiti pristanak na sve bitne izmjene Obavještenja o privatnosti.

Klikom na datum „posljednji put ažurirano” koji je prikazan na vrhu ovog Obavještenja o privatnosti možete vidjeti kada je ovo Obavještenje posljednju put ažurirano.

Kako nas možete kontaktirati
Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi korištenja vaših ličnih podataka, kontaktirajte nas putem sljedećih detalja: dpo.ba@affidea.com.