Medicinski tretman

Medicinski tretman

Osnovni cilj Centra za radioterapiju Banja Luka jeste obezbjeđenje kvalitetnog i bezbjednog tretmana zračenjem i kompletne radioterapijske njege svakom pacijentu kojem je propisan tretman zračenjem. Centar trenutno zapošljava 6 ljekara, 5 medicinskih fizičara i 13 radioloških/medicinskih tehničara koji zajedno rade u cilju pružanja pomoći pacijentima sa karcinomom. Naš Centar je opremljen i namijenjen isključivo i jedino za pružanje tretmana zračenjem (teleterapije i brahiterapije).

  

Pacijenti upućeni u Centar za radioterapiju dobijaju individualiziran tretman posebno dizajniran za njegov oblik oboljenja. Ovak pristup liječenju je beskompromisan. Za svakog pacijenta se određuje jedan ljekar Centra za radioterapiju (ordinirajući ljekar) koji koordiniše cjelokupan tok liječenje pacijenta. Ordinirajući ljekar prezentuje slučaj svakog pacijenta na redovnim jutarnjim sastancima ostalim članovima medicinskog tima koji sačinjavaju svi ljekari, medicinski fizičari i glavni radiološki tehnolog/tehničar. Timskim radom se određuje najbolji mogući pristup liječenju pošto ovakav način rada integriše znanje i ekspetize svih medicinskih profesionalca u cilju odabira najboljeg tretmana za pacijenta.

 

 

Svaki medicinski tretman zračenjem se sastoji od:

• planiranja radioterapije (konformalna teleterapija, IMRT teleterapija, brahiterapija)

• obrade bolesnika na klasičnom simulatoru i CT simulacija

• primjene sredstava za imobilizaciju bolesnika

• izrade radioterapijskog plana

• prvog pozicioniranja i verifikacije radioterapijskog plana

• sprovođenja zračnoga tretmana

• stalne kontrole bolesnika od strane radioterapeuta u toku tretmana

• završetak radioterapijskog tretmana i klinički zaključak o trenutnom stanju bolesnika

 

U Centru za radioterapiju Banja Luka pružaju se 2 vida zračenja: teleterapija (vanjsko zračenje) i brahiterapija (unutrašnje zračenje).