Za pacijente iz inostranstva

Za pacijente iz inostranstva

Da biste došli na liječenje u Centar za radioterapiju Banja Luka potrebno je prvo da nas kontaktirate telefonom ili e-mailom. 
Za početak je dovoljan jedan telefonski poziv ili e-mail u kojem ćete našoj recepciji ostaviti Vaše ime i prezime i osnovne podatke o bolesti, kao i Vaš kontakt telefon. U toku istog ili sljedećeg dana, naš ljekar će Vas pozvati i porazgovarati sa Vama oko detalja Vaše bolesti kao i o nalazima koje biste trebali da nam pošaljete, te načinu na koji možete da pošaljete dokumentaciju. 


Plaćanje 
Centar za radioterapiju u Banjoj Luci je privatni radioterapijski centar, uspostavljen po prinicipu Javno-Privatnog Partnerstva. Naš Centar ima ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske što znači da se naše usluge za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ne naplaćuju od pacijenta već pacijent dobija uslugu na osnovu ovjerene zdravstvene knjižice. 
Inostrani državljani plaćaju punu cijenu naše usluge. Na osnovu uvida u Vašu medicinsku dokumentaciju,  naš tim će za Vas uraditi preliminarnu kalkulaciju cijene cijelog radioterapijskog tretmana. Prve konsultacije i eventualni pregled u našem centru su besplatni.

Ukoliko Vam je u toku boravka u Banjoj Luci potreban smještaj, naša preporuka je Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ‘’Dr Miroslav Zotović’’ na lokaciji Slatina (http://zotovicbl.com/index.php/banja-slatina/medicinska-rehabilitacija/). Postoji i mogućnost rezervacije hotelskog ili drugog vida smještaja (hostel, privatni stan) u gradu, a ukoliko Vam je potrebna asistencija u tom pogledu, mi ćemo Vam rado pomoći.

  
Konsultacije i kontrole 
Naš internacionalni multidisciplinarni tim je uvijek dostupan i na Vašem raspolaganju za eventualne konsultacije prije i u toku radioterapijskog tretmana.  Nakon završetka tretmana na osnovu Vaše dijagnoze, naš ljekar će Vam zakazati potrebne kontrole, koje zavisno od tipa procedura koje su planirane da se sprovodu, možete obaviti i preko telefona uz slanje rezultata pretraga preko e-maila ili faksa. Ukoliko je potrebno, bićete pozvani u naš Cetar radi kontrolnog pregleda. 
Naše osoblje je potpuno posvećeno pacijentu i u svakom trenutku će se pobrinuti da se Vaš tretman završi u skladu sa savremenim međunarodnim preporukama koji su kreirani po principu “evidence based“ medicine.