Centar za RT

Centar za radioterapiju

 

Centar za radioterapiju je smješten u objektu Kliničkog centra Banja Luka (južno krilo Centralnog medicinskog bloka), na etaži -1. Opremljen potpuno novom medicinskom opremom američkih proizvođača "Varian Medical Systems" i "General Electric", Centar je u potpunosti osposobljen za pružanje usluga teleterapije i brahiterapije.

 

U funkcionalnom smislu, Centar za radioterapiju predstavlja jedinstvenu cjelinu  sa Kliničkim centrom Banja Luka, što omogućava da pacijenti dobiju najkvalitetniju dijagnostičku uslugu i ostale neophodne terapije u Kliničkom centru te terapiju zračenjem u Centru za radioterapiju. Zajedničkim radom u onkološko-hematološkim konzilijumima, timovi ljekara Kliničkog centra Banja Luka i radioterapeuta

Centra za radioterapiju zajednički donose odluke o najboljem izboru terapije za svakog pacijenta

pojedinačno.