Medicinski tim

  

Medicinski tim

 

Osoblje Centra za radioterapiju Banja Luka sačinjavaju medicinski profesionalci posebno obučeni za rad u ovakvom tipu ustanove i pružanje usluga radioterapije. Njihov osnovni cilj i zadatak su obezbjeđenje kvalitetnog i bezbjednog tretmana za pacijenta. Medicinski tim sačinjavaju sljedeći medicinski profesionalci:

 

Ordinirajući ljekar —ljekar specijalizovan za tretman karcinoma koji će voditi cjelokupan tok tretmana pacijenta. Ordinirajući ljekar će izvršiti evaluaciju plana tretmana koji po njegovim uputstvima sačine medicinski fizičari i pratiće tok tretmana od početka do kraja. Ordinirajući ljekari koji rade u Centru za radioterapiju su specijalisti jedne ili više sljedećih grana medicine:

 

(1) Onkologija, (2) Radiologija i (3) Radioterapija.

 

 

 Oliver Arsovski Bozica Vujosevic 

 

  Dr Oliver Arsovski           Dr Božica Vujošević           

 

 Slavica Maric Pavle Banovic  

 

 Dr Slavica Marić                Dr Pavle Banović             Dr Goran Marošević

 

  

 

      Dr Danijela Trokić           

 

                                 

 

Medicinski fizičar– fizičari ili inženjeri biotehnologije posebno edukovani da u saradnji sa ordinirajućim ljekarom pripremaju plan tretmana sa aspekta proračuna doze zračenja. Medicinski fizičari su takođe zaduženi za bezbjednosti od zračenja u Centru za radioterapiju.

 

 Milomir Milakovic Drazan Jaros

 

  Milomir Milaković                Dražan Jaroš 
  Goran Kolarevic tatjana bojan
        Goran Kolarević             Tatjana Ignjić                       Bojan Pavičar
 

 

Radiološki/medicinski tehničar— tehničari koji učestvuju u planiranju tretmana u djelokrugu njihovog rada i koji po instrukcijama i uz nadzor ordinirajućeg ljekara i medicinskog fizičara pripremaju i pozicioniraju pacijenta prije započinjanja simulacije i tretmana zračenjem, te su takođe odgovorni za operaterski rad na aparatima za simulaciju i tretman zračenjem.  

 

Aleksandar Kostovski

 

  Aleksandar Kostovski

 

 

Sa aspekta ispravnosti medicinskih aparata i računarske opreme, u Centru za radioterapiju rade Servisni i IT inženjeri.

 

Servisni tim Centra za radioterapiju sačinjavaju:

 

Bojan Mihajlovic 

 

         Bojan Mihajlović