Uprava

Uprava

Uprava Centra za radioterapiju je zadužena za operativnu kontrolu, logistiku i finansijske poslove.

Sve informacije o plaćanju tretmana za pacijente koji nisu osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja

Republike Srpske možete dobiti u Upravi Centra za radioterapiju.